Dienstverlening en tarieven

Nederland

Binnen het Nederlandse stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Grofweg kun je stellen dat de vergoeding voor de zorg voor thuiswonenden geregeld wordt via de Wmo en de Zvw. De zorg binnen de verpleeghuiszorg wordt geregeld door de Wlz. Hieronder staat de  link "Wegwijzer naar zorg en ondersteuning". Daarmee kunt u voor uzelf bepalen hoe u hulp kunt aanvragen en kunt u vinden hoe de wetgeving in de praktijk werkt.

Dienstverlening 

Mantelzorgers | respijtzorg

Een groot risico is dat mantelzorgers worden overbelast. Om dat te voorkomen kan ondersteuning aan de mantelzorger worden geboden, zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen. Ook respijtzorg is mogelijk, bijvoorbeeld als de mantelzorger op vakantie gaat. In dat geval wordt de mantelzorg tijdelijk overgenomen door een zorggezel. 

Verpleeghuiszorg

Meer aandacht voor welzijn; de functie zorggezel is een welkome aanvulling in de verpleeghuiszorg. In het bijzonder tijdens de spitsuren van de dag. De zorggezel biedt mogelijkheden voor een slimmere taakverdeling. Een teamsamenstelling met een zorggezel zorgt er ook voor dat er naast de zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van bewoners. De komst van een zorggezel betekent een paar extra handen en ogen op drukke momenten, meer nabijheid in de huiskamers en meer persoonlijke aandacht voor bewoners.

Eigen woonomgeving 

Een zorggezel is uitermate geschikt om ouderen te ondersteunen die nog graag in hun eigen vertrouwde woonomgeving willen blijven wonen, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zelf aan het roer staan van je leven maakt namelijk nog altijd het gelukkigst. 

Tarieven

Wij brengen uw wensen graag in kaart en overleggen met u wat wij voor u kunnen betekenen. We maken afspraken over het aantal gewenste uren en welke kosten daaraan zijn verbonden. De kosten kunnen gefinancierd worden uit eigen middelen. Als u een indicatie heeft kunt u deze kosten vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb) betalen. Voor een pgb-aanvraag neemt u contact op met uw gemeente.  U kunt voor informatie ook terecht bij Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.


Bij een aanvraag volgt er vrijblijvend een kennismakingsgesprek. Doel hiervan is wederzijdse informatie uit te wisselen, uw wensen in kaart te brengen en vast te leggen. In dit gesprek zal duidelijk worden welke behoeften er zijn en hoe de vraag gefinancierd wordt.


Maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 21:00 uur; uurtarief € 20,00


Zaterdag en zondag tussen 08:00 uur en 21:00 uur; uurtarief € 22,50


Op feestdagen geldt een toeslag van 50%.


Minimale afname 1 uur.


Voor particulieren is het uurtarief inclusief 21% btw.

Voor zorginstellingen en bedrijven is het uurtarief op aanvraag.

Kosten gefinancierd vanuit uw pgb zijn vrijgesteld van btw.

Reiskosten

Per gereden kilometer brengen wij 0,19 cent exclusief 21% btw in rekening. Kosten van openbaar vervoer, consumptie en/of entreegelden zijn voor rekening van opdrachtgever. 


Facturering zal per maand plaats vinden.


Dekkingsgebied

De diensten worden aangeboden in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Montferland, Doetinchem en Arnhem.