Ervaringsverhalen

Rob Eggink namens de kinderen en namens moeder en vader Eggink - van Brenk (gemeente Zevenaar)

"Rianne Vermaas heeft op uitmuntende wijze gezorgd voor onze moeder. Ze heeft onze moeder gedurende een aantal maanden geholpen totdat onze ouders naar het verpleeghuis gingen. Zo zorgde Rianne voor gezelschap, voor het halen en brengen naar dagactiviteiten en voor kleine uitstapjes in de rolstoel.

Mijn vader vertelde mij dat in een voor ons beroerde periode, Rianne er nog iets moois van maakte. Kiezen voor Rianne is altijd een voltreffer.


Als Rianne een keer niet kon, dan werd dit ruimschoots van tevoren aangegeven en werd haar vervanger vooraf voorgesteld en ingewerkt.

Rianne is heel betrokken, professioneel, kordaat en betrouwbaar. Ze is bovendien flexibel en ook de communicatie met de familie is goed. Rianne zorgt altijd voor een warm contact.  Kortom wij zijn allemaal zeer positief over Rianne/de Zorggezel.''


Jolanda van der Puijl (gemeente Zevenaar)

''Mijn moeder lijdt aan Alzheimer. Ik wil de Zorggezel Rianne Vermaas en haar team bedanken voor alle goede zorgen. 

Zij zorgt er mede voor dat mijn moeder langer thuis kan wonen. Met liefde en plezier houden ze mijn moeder gezelschap en zorgen voor haar welzijn. Dank Rianne!''


Petra van Toor- van den Heuvel en familie (gemeente Zevenaar)

"Graag wil ik Rianne van de Zorggezel bedanken voor de goede zorg/begeleiding die ze aan mijn moeder heeft gegeven in de laatste periode dat zij nog thuis kon wonen". 


Wat vooral opviel was de rustige warme aandacht, de gezelligheid en de creativiteit die Rianne inbracht. Ondanks alle beperkingen die mijn moeder had wist ze telkens weer leuke dingen te doen met haar. 


Dat alles had een positieve uitwerking op mijn moeder maar ook op ons als familie. Wij hebben de manier van werken en het contact met Rianne als zeer prettig ervaren en kunnen dit dan ook van harte aanbevelen.''