Onze dienstverlening


  • Gezelschap, ondersteuning en individuele begeleiding in eigen woonomgeving;
  • Ondersteuning aan mantelzorgers;
  • Ondersteuning in een verpleeghuis;
  • Maaltijdondersteuning.

Gezelschap,  ondersteuning en individuele begeleiding in eigen woonomgeving

Een zorggezel is uitermate geschikt om senioren te ondersteunen en te begeleiden die nog graag in hun eigen vertrouwde woonomgeving willen blijven wonen, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zelf aan het roer staan van je leven maakt namelijk nog altijd het gelukkigst. 

Ondersteuning aan mantelzorgers

Een groot risico is dat mantelzorgers worden overbelast. Om dat te voorkomen kan ondersteuning aan de mantelzorger worden geboden, zodat de mantelzorger even wordt ontlast.

Ondersteuning in een verpleeghuis

Een zorggezel is een welkome aanvulling in de verpleeghuiszorg. In het bijzonder tijdens de spitsuren van de dag. De zorggezel biedt mogelijkheden voor een slimmere taakverdeling. Een teamsamenstelling met een zorggezel zorgt er ook voor dat er naast de zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van bewoners. De komst van een zorggezel betekent een paar extra handen en ogen op drukke momenten, meer nabijheid in de huiskamers en meer persoonlijke aandacht voor bewoners.

Maaltijdondersteuning

Bij de maaltijdvoorziening zijn een vijftal handelingen te onderscheiden:

1. Bereiden van de maaltijd; bijvoorbeeld twee keer per dag brood klaarmaken en één keer per dag een (magnetron-)maaltijd klaarmaken/opwarmen

2. Klaarzetten van de maaltijd zodat de cliënt kan gaan eten

3. Aansporen van de cliënt en hem eraan herinneren dat hij moet eten

4. Toezien dat de cliënt eet

5. Toedienen van de maaltijd