Onze dienstverlening


  • Gezelschap, ondersteuning en individuele begeleiding in eigen woonomgeving;
  • Ondersteuning mantelzorg;
  • Ondersteuning verpleeghuiszorg;
  • Samen koken en eten.

Gezelschap,  ondersteuning en individuele begeleiding in eigen woonomgeving

Een zorggezel is uitermate geschikt om senioren te ondersteunen en te begeleiden die nog graag in hun eigen vertrouwde woonomgeving willen blijven wonen, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Zelf aan het roer staan van je leven maakt namelijk nog altijd het gelukkigst. 

Ondersteuning Mantelzorg

Een groot risico is dat mantelzorgers worden overbelast. Om dat te voorkomen kan ondersteuning aan de mantelzorger worden geboden, zodat de mantelzorger even wordt ontlast.

Ondersteuning verpleeghuiszorg

Een zorggezel is een welkome aanvulling in de verpleeghuiszorg. In het bijzonder tijdens de spitsuren van de dag. De zorggezel biedt mogelijkheden voor een slimmere taakverdeling. Een teamsamenstelling met een zorggezel zorgt er ook voor dat er naast de zorgtaken meer aandacht is voor het welzijn van bewoners. De komst van een zorggezel betekent een paar extra handen en ogen op drukke momenten, meer nabijheid in de huiskamers en meer persoonlijke aandacht voor bewoners.

Samen koken en eten

Eten en drinken vormt een belangrijk aspect bij senioren, ook kan voeding een middel zijn om met elkaar in contact te komen.

Voor de ene persoon zal samen koken misschien alleen bestaan uit toekijken, maar anderen kunnen wellicht helpen bij het schillen van de aardappelen, het wassen van de groenten of het bakken van het vlees. Samen koken en eten en het zien en ruiken van eten, vergroot de eetlust. Daarbij kan het heel gezellig zijn en geeft het aanknopingspunten voor een gesprek over eten en koken van vroeger. 

Woont u nog zelfstandig en wilt u graag  een fijn en heerlijk moment van de dag, denk dan eens aan een zorggezel. Een zorggezel gaat samen met u aan de slag om een heerlijke maaltijd te maken om deze dan samen gezellig te nuttigen.

De Zorggezel

"Een verrijking in de ouderenzorg"