Financiering en tarieven


Financiering

De kosten voor onze dienstverlening kunnen gefinancierd worden uit eigen middelen. Als u een zorgindicatie heeft kunt u deze kosten vanuit uw persoonsgebonden budget (pgb) betalen. Voor een pgb-aanvraag neemt u contact op met uw gemeente.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, dat is de taak van de gemeente volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
 

Hoe vraagt u Wmo ondersteuning aan? 

U kunt zich melden bij uw gemeente. De gemeente moet een onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. Daarbij bekijkt de gemeente:

  • wat u zelf kunt;
  • of mensen in uw omgeving u kunnen helpen;
  • waarvoor u professionele ondersteuning nodig heeft.

Uw gemeente nodigt u uit om hierover te praten. Gemeenten kunnen dit gesprek zelf voeren. Of ze regelen dat een andere organisatie dit voor hen doet. In veel gemeenten doen medewerkers van een sociale wijkteam de gesprekken.

Mantelzorg 

Hulp door kinderen, vrienden of buren is niet verplicht. Uw gemeente kan mensen in uw omgeving dus niet verplichten om u te helpen. Gemeenten mogen wel onderzoeken of die mensen daartoe bereid zijn. Als zij dat willen, mag de gemeente daar rekening mee houden bij het aanbod dat zij u doet.

Kunnen deze aanbieders u geen passende ondersteuning bieden? Dan kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden Budget.  Met een pgb heeft u meer keuzevrijheid. U moet wel aan twee voorwaarden voldoen: u kunt het pgb goed beheren en u koopt met het pgb veilige en goede ondersteuning in. 


De ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost € 17,50 per vier weken. Dit geldt sinds 1 januari 2019 voor iedereen die Wmo- ondersteuning krijgt. Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee bij de berekening van de eigen bijdrage. 


Wanneer u een zorggezel particulier inzet vanwege uw ziekte of invaliditeit kunt u deze kosten deels of geheel aftrekken via de belastingdienst. Deze aftrekpost gaat onder de noemer van extra gezinshulp. Dit geldt als u geen indicatie heeft, maar u aantoonbaar wel hulp nodig heeft.


Tarieven

Wij brengen uw wensen graag in kaart en overleggen met u wat wij voor u kunnen betekenen. We maken afspraken over het aantal gewenste uren en welke kosten daaraan zijn verbonden. Dit leggen we vast in een overeenkomst. Dan weet u waar u aan toe bent. Als u behoefte krijgt aan minder of meer ondersteuning, dan passen wij de overeenkomst in overleg met u aan.

  • Maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 uur en 21:00 uur; uurtarief € 20,00 inclusief btw
  • Zaterdag en zondag tussen 08:00 uur en 21:00 uur; uurtarief € 22,50 inclusief btw
  • Op feestdagen geldt een toeslag van 50%.
  • Voor zorginstellingen en bedrijven is het uurtarief op aanvraag.
  • Minimale afname 1 uur. 
  • Facturering zal per maand plaats vinden.


Reiskosten

Per gereden kilometer brengen wij 0,25 cent in rekening. Kosten van openbaar vervoer, consumptie en/of entreegelden zijn voor rekening van opdrachtgever. 


Dekkingsgebied

De diensten worden aangeboden in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Lingewaard, Montferland, Doetinchem en Arnhem.