Aandacht is wat mensen nodig hebben

Eenzaamheid bij mensen komt vaak voor. Hieronder staan indicatieve gegevens.

Eenzaamheid en langer thuis (Rijksbegroting 2019 van VWS)
Eenzaamheid kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven. Met het programma 1 tegen eenzaamheid wil het Rijk de eenzaamheid in Nederland doorbreken. De rol van gemeenten, zorgverleners en andere betrokkenen bij het tijdig signaleren van eenzaamheid is cruciaal. Als elke gemeente iedere 75-plusser jaarlijks bezoekt weten we beter wat iemand nodig heeft.

Het Rijk investeert de komende jaren 29 miljoen euro extra om eenzaamheid de aandacht én aanpak te geven die daarvoor nodig is. Door de demografische ontwikkelingen zal het aantal (kwetsbare) thuiswonende ouderen de komende jaren sterk groeien. Doel is dat mensen thuis kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven, zolang het kan.

Onderzoek
Het aantal mantelzorgers in Nederland halveert ruimschoots de komende twintig jaar als gevolg van de versnelde vergrijzing. Dat concluderen Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een gezamenlijk onderzoek. Verder blijkt uit onderzoek van de Patiënten federatie Nederland dat mensen die verpleeghuiszorg krijgen behoefte hebben aan meer aandacht en volgens het SCP voelen de mensen die hulp krijgen volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zich vaak eenzaam.

Mantelzorg Zevenaar

Mantelzorg Zevenaar is het platform waar alle informatie en kennis over mantelzorg in onze gemeente bij elkaar komt. Op deze website vind je algemene en lokale informatie, tips en antwoorden op jouw vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Bel ons of stuur een e-mail. 

Van vrijwilliger naar fulltime zorggezel.

PANNERDEN - Rianne Vermaas uit Pannerden wil van het vrijwilligerswerk dat ze deed, haar inkomstenbron maken. Met De Zorggezel wil ze eenzaamheid onder ouderen tegengaan. 

De Zorggezel steunt tegenkracht. 

Voor sport. Tegen kanker.