Veel gestelde vragen

Krijg ik een vast contactpersoon?

Ja, bij De Zorggezel heeft u een vast contactpersoon waarmee u persoonlijk uw situatie en wensen bespreekt.

In welke regio's zijn jullie actief?

Wij zijn momenteel in de gemeente Zevenaar, Duiven, Rheden en Nijmegen actief. Twijfelt u of we bij u in de buurt actief zijn? Neem dan contact met ons op.

Kan een Zorggezel ingezet worden in een verzorgingshuis?

Ja, een Zorggezel is uitermate geschikt om in een verzorgingshuis extra handen te bieden. Zo kan de Zorggezel meehelpen bij ondersteunende werkzaamheden en activiteiten.

Kunnen de kosten betaalt worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb)?

Ja, in de meeste gevallen kan een zorggezel betaalt worden uit een pgb Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) of Wlz (wet langdurige zorg). Neem voor meer informatie hierover contact op met uw gemeente of zorgkantoor. Wij kunnen voor u ook een mantelzorgmakelaar inschakelen, zij kennen het proces voor een pgb-aanvraag goed.


Kan ik ook 1 uur in de week afnemen?

Ja, de minimale afname is 1 uur aansluitend.


Geldt er een opzegtermijn?

Nee, als er geen ondersteuning meer nodig is, dan kan in gezamenlijk overleg de overeenkomst worden beëindigd.