Nationaal Ouderenfonds

De Zorggezel steunt het Nationaal Ouderenfonds.

Meer dan 1 miljoen ouderen zijn eenzaam. 200.000 ouderen zijn zelfs extreem eenzaam. Zij krijgen hooguit 1 keer per maand bezoek. Daarom steunen wij het Nationaal Ouderenfonds. Met donaties helpt het fonds kwetsbare en eenzame ouderen uit hun isolement te halen en te zorgen voor meer sociale contacten en mooie en gezellige momenten. Wij geloven dat iedere oudere meetelt en dat iedereen oud moet worden op een manier die hij of zij wil. Dat is nu helaas niet het geval.