De Zorggezel

De Zorggezel is een particuliere welzijnsaanbieder van individuele, niet-medische ondersteuning in de gemeente Zevenaar. 

Een zorggezel is iemand die zich richt op het geven van persoonlijke aandacht en gezelligheid in de ouderenzorg, buiten de gebruikelijke en gangbare zorg (en aandacht). Een zorggezel is een luisterend oor, in voor een fijn gesprek, een wandeling, een spelletje, of onderneemt iets anders waar iemand gelukkig van wordt.

Een zorggezel is er ook voor ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid. De Zorggezel streeft er met haar dienstverlening naar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Voelt u zich eenzaam, kent u iemand die zich eenzaam voelt of kunt u als familielid/mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning gebruiken, denk dan eens aan een zorggezel, want persoonlijke aandacht zit in ons DNA. 

Heeft u als instelling interesse om samen te werken met De Zorggezel? 

Neem dan contact met ons op.

Rianne Vermaas

Hallo, na vijf jaar met plezier als vrijwilliger in de verpleeghuiszorg werkzaam te zijn, ben ik nu mijn onderneming "De Zorggezel" begonnen. 


In de praktijk zie en hoor ik dat er behoefte is aan ondersteuning van mantelzorgers en dat de vraag naar persoonsgerichte aandacht voor senioren groot is.


Al onze activiteiten zijn erop gericht om mensen een waardige en leuke dag te bezorgen. Dat is voor ons de basis om de allerbeste ondersteuning en aandacht te bieden. Een dienst die bijdraagt aan een betere kwaliteit van zijn of haar leven. 


De kracht van "De Zorggezel" is dat wij samen met u naar de beste oplossing zoeken. Maak kennis met ons en ervaar wat de mogelijkheden zijn, want iedereen heeft recht op een leuke en waardige oude dag.

De kracht aanboren bij mensen!

Veel senioren leven nog zelfstandig thuis, dit is vaak een enkele reis naar eenzaamheid. Dat gebeurt vooral als zij alleen wonen of gezondheidsproblemen hebben. De aanwezigheid van een zorggezel verlaagt voor deze mensen het risico van eenzaamheid en draagt daarmee bij aan deze waardige levensfase met behoud van eigen regie en persoonlijke integriteit.  

Een zorggezel heeft daarmee voor deze mensen een belangrijke preventieve functie. Door de kracht aan te boren die er bij de mensen is, door levenslust en -vreugd terug te brengen, komen de mensen niet (definitief) aan de zijlijn te staan. Even mooi als belangrijk.

Door deze preventieve inzet wordt voorkomen dat de zorgvraag die de zelfstandig wonende senior heeft snel oploopt en leidt tot zorginzet die onder de duurdere regimes van de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) en verpleegzorg (Wet langdurige zorg) valt.