lees wat De Zorggezel voor u kan betekenen.

De Zorggezel is een regionale particuliere welzijnsaanbieder van individuele, niet-medische ondersteuning in de gemeente Zevenaar. 

Een zorggezel is iemand die zich richt op het geven van persoonlijke aandacht en gezelligheid in de ouderenzorg, buiten de gebruikelijke en gangbare zorg (en aandacht). Een zorggezel is een luisterend oor, in voor een fijn gesprek, een wandeling, een spelletje of onderneemt iets anders waar iemand gelukkig van wordt.

Een zorggezel is er voor ondersteunende activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid. De Zorggezel streeft er met haar dienstverlening naar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Een zorggezel is er voor het doorbreken van eenzaamheid en ondersteuning van de mantelzorger. Voelt u zich eenzaam, kent u iemand die zich eenzaam voelt of kunt u als familielid/mantelzorger (tijdelijk) ondersteuning gebruiken, denk dan eens aan een zorggezel, want persoonlijke aandacht zit in ons DNA.

Een zorggezel is betrokken, behulpzaam en vertrouwd

Onze netwerkpartners zijn; Hulp in Gelderland, Buurtzorg, Rijnwaarden 50+, Caleidoz, STMG, Vluchtelingenwerk Nederland en de Gemeente Zevenaar.


Op weg naar herstel

Steeds vaker gaan senioren na een ziekenhuisopname sneller naar huis om te herstellen. Om te herstellen voelt men zich vaak het best in de eigen omgeving, waar iemand langzaam weer het vertrouwde leven oppakt.


Een zorggezel kan helpen bij dit herstel, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning in zelfredzaamheid. Zodra u voldoende zelfredzaam bent, kan de ondersteuning naar wens afgebouwd en/of worden beëindigd. Ook geeft deze ondersteuning een lagere zorglast voor mantelzorgers.


De juiste persoonlijke ondersteuning met passende aandacht, daarvoor staat De Zorggezel.

Introductie
Beste lezer, in de praktijk zie en hoor ik dat er grote behoefte is aan persoonsgerichte aandacht, ondersteuning en gezelligheid voor senioren.


Al onze activiteiten zijn erop gericht om senioren een waardige en leuke dag te bezorgen. Dat is voor ons de basis om de allerbeste ondersteuning, aandacht en gezelligheid te bieden. Een dienst die bijdraagt aan een betere kwaliteit van zijn of haar leven. 


De kracht van "De Zorggezel" is dat wij samen met u naar de beste oplossing zoeken. Maak kennis met ons en ervaar wat de mogelijkheden zijn, want iedereen heeft recht op een leuke en waardige oude dag.

Fijn dat u mijn website bezoekt, wij zijn u graag van dienst. 


Groet, 
Rianne Vermaas 

Eigenaar De Zorggezel 

Ervaringsverhaal 

Rob Eggink namens de kinderen en namens moeder en vader Eggink - van Brenk (gemeente Zevenaar)

"Rianne Vermaas heeft op uitmuntende wijze gezorgd voor onze moeder. Ze heeft onze moeder gedurende een aantal maanden geholpen totdat onze  ouders naar het verpleeghuis gingen. Zo zorgde Rianne voor gezelschap, voor het halen en brengen naar dagactiviteiten en voor kleine uitstapjes in de rolstoel".

Mijn vader vertelde mij dat in een voor ons beroerde periode, Rianne er nog iets moois van maakte. Kiezen voor Rianne is altijd een voltreffer.


"Als Rianne een keer niet kon, dan werd dit ruimschoots van tevoren aangegeven en werd haar vervanger vooraf voorgesteld en ingewerkt.

Rianne is heel betrokken, professioneel, kordaat en betrouwbaar. Ze is bovendien flexibel en ook de communicatie met de familie is goed. Rianne zorgt altijd voor een warm contact.  Kortom wij zijn allemaal zeer positief over Rianne/de Zorggezel".


Ervaringsverhaal 

Jolanda van der Puijl (gemeente Zevenaar)

Mijn moeder lijd aan Alzheimer. Ik wil de Zorggezel Rianne Vermaas en haar team bedanken voor alle goede zorgen. 

Zij zorgt er mede voor dat mijn moeder langer thuis kan wonen. Met liefde en plezier houden ze mijn moeder gezelschap en zorgen voor haar welzijn. Dank Rianne!

De kracht aanboren bij mensen
Veel senioren leven nog zelfstandig thuis, dit is vaak een enkele reis naar eenzaamheid. Dat gebeurt vooral als zij alleen wonen of gezondheidsproblemen hebben. De aanwezigheid van een zorggezel verlaagt voor deze mensen het risico van eenzaamheid en draagt daarmee bij aan deze waardige levensfase met behoud van eigen regie en persoonlijke integriteit.  

Een zorggezel heeft daarmee voor deze mensen een belangrijke preventieve functie. Door de kracht aan te boren die er bij de mensen is, door levenslust en -vreugd terug te brengen, komen de mensen niet (definitief) aan de zijlijn te staan. Even mooi als belangrijk.

Door deze preventieve inzet wordt voorkomen dat de zorgvraag die de zelfstandig wonende senior heeft snel oploopt en leidt tot zorginzet die onder de duurdere regimes van de wijkverpleging (Zorgverzekeringswet) en verpleegzorg (Wet langdurige zorg) valt.